Rezultati audicija

1. Grupa:
srijeda - 9.00-10.30 / 17.00-18.30
petak - 9.00-10.30 / 18.45-20.15 

Luka Barbarić
Marinea Čače
Karlo Mandalinić
Dora Matejčić
Anton Mihovilović
Petra Perić
Tena Stubnja
Cvijeta Šuško
Marta Zebić

2. Grupa: 
srijeda - 9.00-10.30 / 17.00-18.30
petak - 9.00-10.30 / 18.45-20.15

Barbara Burazin
Petra Dvornik
Lea Grepo
Lana Huljev Čović
Petra Jakić
Ana Mijić
Marita Mlinar
Petra Vučičić

Grupa: utorak / petak
17.00-18.30

Kiara Barić
Marija Ćurin
Mia Govorko
Niko Kelam

Grupa subotom
od 13.15 - 16.15

Lana Bajić
Jere Bekavac
Ema Čajić
Lorena Krstulović
Lana Pavić
Diva Marija Perković
Dario Premec
Marieta Smoje
Ella Tomić
Toni Zaklan

Grupa subotom
od 16.30 - 19.30

Lana Belc
Ana Furlan Sfarčić
Laura Jurišić
Vjeko Krtolačić
Annabella Marjanović
Nika Osibov
Branko Primorac
Ivana Prkić
Duje Vlasteličić