Završne predstave 2018.

RASPORED IZVEDBI U AMFITEATRU DOMA MLADIH

14.06. u 20:00 sati i 15.06. u 17:00 sati

“ČAJANKA” - prema Gotovo običnim dramama Daniila Harmsa
GRUPA I. - Domina Ančić, Ivan Banić, Marin Dude, Irma Duilo, Antea Gabrić, Rea Jovanović Vudrić, Hana Krajinović, Ria Mandić, Petra Terzić, Ana Topić, Nika Vuković
GRUPA II. - Ena Bokarica, Ivan Braovac, Petra Čelar, Roko Čular, Niko Kelam, Luka Pavić, Đina Tešija, Luce Zaninović
GRUPA III. - Petra Gracin, Magdalena Gulan, Nera Kuzmanić, Issa Ponjarac, Vesna Tomić, Lara Vladović
GRUPA IV. - Karla Arković, Zara Barić, Nina Bilić, Petra Bodrožić, Lucia Božić, Klara Dujmović, Margita Duplančić, Ana Jukić, Yulia Mazzucchelli, Luciana Mišerda, Lucija Ravlić, Vicko Težulat
GRUPA V. - Katarina Bačić, Laura Bartulović, Mikula Brajnov, Paola Čović, Toma Kovačević, Paulina Krolo, Roko Marušić, Ula Reić, Marta Tomić, Jakov Tralić, Pave Petar Vitaljić

15.06. u 20:00 sati 

Daniil Harms: “KRATKE PRIČE”
Patricija Bušić, Sunčica Cebalo, Danijela Duhović, Mirela Đukić, Gabrijela Glavan, Sonja Lozić, Lara Melvan, Tea Tokić, Lovre Trogrlić, Duje Zlović

Daniil Harms: “PROFESOR TRUBOČKIN”
Darina Boban, Filipa Dora Ćapeta, Bariša Kačić Bartulović, Nina Karaman, Lukrecija Perišić, Maglica Plejić, Jelena Radić, Luiđi Šago, Magdalena Štefanić17.06. u 20:00 sati Federico García Lorca: “KRVAVA SVADBA”
Ivana Bandalo, Milenka Brekalo, Petar Jaman, Gordana Krasnić, Ante Milić, Margarita Mladinić, Leo Murgić, Luka Šamadan, Jurica Škalabrin, Mile Škalic, Antonija Škorput

18.06. u 20:00 sati 

Federico García Lorca: “DOM BERNARDE ALBE”
Nora Ban, Ana Babić, Tanja Kovačić, Andrijana Bilić, Viviana Bojić, Karmen Borković, Nela Darlić, Jozica Javorčić, Antea Jerković, Marija Karoglan, Lara Kuzmanić, Marina Odža, Nada Piacun, Ksenije Pribilović, Ana Vučković, Ivana Zaninović, Viviana Zoković, Linda Žitnik

19.06.  u 17.00 sati - javni sat u "Betom kinu"

"ODISEJA”
Vito Aschero, Leonarda Bojić, Petar Čakić, Lidija Dragun, Zara Grubešić, Luiđa Ivančević, Irma Jerončić, Ana Maleš, Bartul Mušura, Lucija Tomić

“ČAJANKA” - improvizacije
Antoni Čović, Franka Gulan, Margarita Ivančević, Petra Koceić Bilan, Luka Kožul, Cvita Radić, Dora Sikirica, Damjan Šarić

19.06. u 20:00 sati Federico García Lorca: “DOM BERNARDE ALBE”
Mirela Banić, Viviana Bojić, Karmen Borković, Zorana Buzov, Marta Dujmović, Kristina Đanić, Lana Ivanovski, Marija Karoglan, Sandra Karuza, Maja Matas, Vana Miličević, Marija Ninčević, Magda Pašalić, Mirjana Ševo, Vanja Viculin, Vesna Vukman, Josipa Vukušić