Završne predstave 2016.

Završni satovi kazališta PlayDrama 2016.


ČAROBNA ZDJELICA
prema japanskim narodnim bajkama"MAJMUN BEZ REPA" - Mikula Brajnov, Tea Čikeš, Roko Marušić, Petra Skejić, Marta Tomić, Jakov Tralić, Luce Zaninović

"MALI VRABAC" - Katarina Bačić, Laura Bartulović, Marin Dude, Toma Kovačević, Paulina Krolo, Paula Petrušić, Ema Rajčić, Lara Šepac, Petra Terzić, Pave Petar Vitaljić

"LISICA RADI SALTO" - Paola Čović, Vigo Hunjak, Lana Kožul, Mara Eva Marković, Lena Radelja, Ula Reić, Sara Tudor, Žana Vuletić

"DJEČAK BRESKVA" - Mirela Banić, Duje Dajčbauer, Nika Drinković, Franka Gulan, Ela Keč, Luka Kožul, Deni Mašić, Gracia Nazor, Cvita Radić, Dora Sikirica, Marin Vuletić

LUCKASTI SABURO" - Marin Aschero, Marko Brko, Antoni Čović, Margarita Ivančević, Laura Ivanda, Petra Koceić Bilan, Ana Maleš, Roko Marini, Vanja Mihajlov, Bepo Rončević, Damjan Šarić, Lucija Tomić


NESTAŠNI OSIGURAČ
prema priči Daniila Harmsa

Nora Ban, Klaudia Bušić, Ante Čajo, Andrea Demaria, Petra Duvnjak, Jozica Javorčić, Antea Jerković, Mia Kantić, Lara Kuzmanić, Maja Majić, Petra Matić, Karla Matošić, Margarita Mladinić, Mia Radica,, Nela Radnić, Luka Šamadan, Marijana Vidaković,Anđela Žužul


BLAGAJNICA
prema priči Daniila Harmsa

Ivana Bandalo, Lucija Bojkić, Milenka Brekalo, Petar Jaman, Edita Momić, Danijel Nejašmić, Ksenija Pribilović, Dea Marija Računica, Tihomir Šiškov, Ana Vučković, Viviana Zoković


DVADESET I TRI SESTRE
prema drami A. P. Čehova "TRI SESTRE"

11.06. - Marko Boljat, Laura Bošnjak, Zorana Buzov, Maša Marija Čotić, Lidija Dragun, Marta Dujmović, Lana Ivanovski, Marija Karoglan, Ana Perišić, Luna Pilić, Klara Staničić, Sara Žižić

12.06.  - Viviana Bojić, Laura Bošnjak, Maja Matas, Vana Miličević, Nika Petrović, Mile Škalic, Vanja Viculin, Vesna Vukman, Mirko Vuletić

13. 06. - Ana Babić, Karmen Borković, Suzana Čizmić, Kristina Đanić, Sandra Karuza, Iris Lučić, Marija Ninčević, Magda Pašalić, Bruna Radić, Mirjana Ševo, Jurica Škalabrin, Tabita Vidović

 

Voditelji studija u sezoni 2015./16.Elvis Bošnjak, Petra Kovačić, Jasmina Žiljak Ilinčić, Ana Marija Fabijanić, Monika Vuco