Završne predstave 2017.

Završni satovi kazališta PlayDrama 2017.


ŠUMA SE BUDI
Katarina Bačić, Ivan Banić, Laura Bartulović, Borna Blagajić, Marin Dude, Toma Kovačević, Paulina Krolo, Paula Petrušić, Ema Rajčić, Lara Šepac, Pave Petar Vitaljić

Paola Čović, Magdalena Gulan, Nera Kuzmanić, Roko Marušić, Jakov Tralić

Mikula Brajnov, Cvita Drinković, Irma Duilo, Ula Reić, Nikola Ruščić, Đina Tešija, Marta Tomić, Luce Zaninović

Karla Arković, Zara Barić, Nina Bilić, Petra Bodrožić, Ena Brkulj, Klara Dujmović, Margita Duplančić, Filip Ivić, Ana Jukić, Yulia Mazzucchelli, Luciana Mišerda, Tonka Ordulj, Lucija Pučić, Lucija Ravlić, Vicko Težulat


ĆELAVAC U A-DURU
prema pričama Ephraima Kishona

"TKO ĆE GLASNIJE U A-DURU?"
Nora Ban, Zorana Buzov, Lana Ivanovski, Jozica Javorčić, Antea Jerković, Marija Karoglan, Petra Matić, Karla Matošić, Margarita Mladinić, Mia Radica, Anđela Žužul

"SRETNA NOVA GODINA"
Ivana Bandalo, Milenka Brekalo, Andrea Demaria, Petar Jaman, Lara Kuzmanić, Danijel Nejašmić, Ksenija Pribilović, Dea Marija Računica, Luka Šamadan, Tihomir Šiškov, Ana Vučković, Viviana Zoković

"I STOJ JE SAMO ČOVJEK"
Nera Amulić Miletć, Tanja Kovačić, Gordana Krasnić, Leo Murgić, Nada Piacun, Doris Planinsek, Ivana Zaninović

PROFESOROPADANJEprema pričama Daniila Harmsa

"PADANJE"
Mirela Banić, Martin Freund, Dina Karuza, Tereza Kelam, Ana Maslov Sardelić, Andrea Nejašmić, Bruna Škunca, Josipa Vukušić

"SUDBINA PROFESOROVE ŽENE"
Jelena Čilaš, Davor Domazet, Ante Milić, Petar Salečić, Antonija Škorput, Antonija Štrljić, Linda Žitnik

 

Voditelji studija u sezoni 2016./17.Elvis Bošnjak, Petra Kovačić, Jasmina Žiljak Ilinčić, Monika Vuco, Jasna Jukić